دکتر امیرحسین سربازی، متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت

ترمیم دندان ها

برای ترمیم دندان های پوسیده قسمت پوسیده ی دندان برداشته می شود، و سپس ناحیه ی خالی شده دندان با ماده خاصی پر می شود. همچنین می توان برای ترمیم دندان های ترک خورده، شکسته و یا دندان هایی که با ناخن خوردن و دندان قروچه دچار فرسودگی شده اند از پرکردگی استفاده کرد.